Current View
Citation link:
Title:
Модел за повишаване на физическата годност на студентите със средствата на кръговата тренировка : Автореферат / Николета Димитрова Бочева ; Науч. ръководител Михаил Кончев ; Рец. Боряна Туманова, Кирил Аладжов.; A model for increasing the physical fitness of university students with the means of circular training Nikoleta Dimitrova Bocheva
 
Creator:
Бочева, Николета Димитрова; Boceva, Nikoleta Dimitrova; Кончев, Михаил Ивайлов науч. ръководител; Туманова, Боряна Георгиева рец.; Аладжов, Кирил Атанасов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - фитнес дисциплини) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Физкултура методика за ВУЗ; Спорт физиология
 
*** *** ***
 
001:
001193631
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бочева, Николета Димитрова
 
245:
Модел за повишаване на физическата годност на студентите със средствата на кръговата тренировка :| Автореферат /| Николета Димитрова Бочева ; Науч. ръководител Михаил Кончев ; Рец. Боряна Туманова, Кирил Аладжов.
 
246:
A model for increasing the physical fitness of university students with the means of circular training| Nikoleta Dimitrova Bocheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.514 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
44 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - фитнес дисциплини)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Физкултура| методика| за ВУЗ| Спорт| физиология
 
700:
Boceva, Nikoleta Dimitrova| Кончев, Михаил Ивайлов| науч. ръководител| Туманова, Боряна Георгиева| рец.| Аладжов, Кирил Атанасов| рец.