Current View
Citation link:
Title:
Ефект от йонни мицели върху стратификацията на течни филми и растеж на дисковидни мицели : Автореферат / Светослав Емилов Аначков ; Науч. ръководители Петър Кралчевски, Красимир Данов.
 
Creator:
Аначков, Светослав Емилов; Кралчевски, Петър Атанасов науч. ръководител; Данов, Красимир Димитров науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация представена за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2 Хим. науки (Теоретична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и Фармация, Кат. по Инженерна химия 2014; Библиогр. с. 47-49; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Повърхностно-активни вещества.; Нанотехнология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Аначков, Светослав Емилов
 
245:
Ефект от йонни мицели върху стратификацията на течни филми и растеж на дисковидни мицели :| Автореферат /| Светослав Емилов Аначков ; Науч. ръководители Петър Кралчевски, Красимир Данов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 8 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
49 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| представена за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2 Хим. науки (Теоретична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и Фармация, Кат. по Инженерна химия| 2014
 
504:
Библиогр. с. 47-49
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Повърхностно-активни вещества.| Нанотехнология.
 
700:
Кралчевски, Петър Атанасов| науч. ръководител| Данов, Красимир Димитров| науч. ръководител