Current View
Citation link:
Title:
Точни решения в холографски модели : Автореферат / Иво Николаев Илиев ; Науч. ръководител Радослав Христов Рашков ; Рец. Владимир Кръстев Добрев, Светлана Йорданова Пачева.; Exact solutions in holographic models Ivo Nikolaev Iliev
 
Creator:
Илиев, Иво Николаев; Iliev, Ivo Nikolaev; Рашков, Радослав Христов науч. ръководител; Добрев, Владимир Кръстев рец.; Пачева, Светлана Йорданова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление: 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Теоретична и мат. физика] СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Теоретична физика" 2021; Библиогр. с. 37-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Квантова механика.; Математическа физика.; Холография моделиране.
 
*** *** ***
 
001:
001185955
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Илиев, Иво Николаев
 
245:
Точни решения в холографски модели :| Автореферат /| Иво Николаев Илиев ; Науч. ръководител Радослав Христов Рашков ; Рец. Владимир Кръстев Добрев, Светлана Йорданова Пачева.
 
246:
Exact solutions in holographic models| Ivo Nikolaev Iliev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 916.2 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
38 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление: 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Теоретична и мат. физика]| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Теоретична физика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 37-38
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Квантова механика.| Математическа физика.| Холография| моделиране.
 
700:
Iliev, Ivo Nikolaev| Рашков, Радослав Христов| науч. ръководител| Добрев, Владимир Кръстев| рец.| Пачева, Светлана Йорданова| рец.