Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Драганово, Горно-Оряховско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 341
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347