Current View
Citation link:
Title:
"Джонатан Уайлд" от Хенри Филдинг и "Хаджи Ничо" от Любен Каравелов и тяхното място в английската и българската литература : (Сравнително-типологично изследване) : Глава втора; "Jonatan Wild" by Henri Filding and "Hadji Nicho" by Luben Karavelov and their place in english and bulgarian literature : (A study in comparative typology) : P. 2; "Джонатан Уайльд" Генри Фильдинга и "Хаджи Ничо" Любена Каравелова и их место в английской и болгарской литературе : (Сравнителное-типологическое исследование)
 
Creator:
Стойчева, Татяна Стойчева; Stojceva, Tatjana Stojceva; Филдинг, Хенри Джонатан Уайлд; Каравелов, Петко Стойчев Хаджи Ничо
 
Date:
1994 [issued] Т. 83, 1994.
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 2
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001068703
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Стойчева, Татяна Стойчева
 
222:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 2
 
245:
"Джонатан Уайлд" от Хенри Филдинг и "Хаджи Ничо" от Любен Каравелов и тяхното място в английската и българската литература :| (Сравнително-типологично изследване) :| Глава втора
 
246:
"Jonatan Wild" by Henri Filding and "Hadji Nicho" by Luben Karavelov and their place in english and bulgarian literature :| (A study in comparative typology) :| P. 2| "Джонатан Уайльд" Генри Фильдинга и "Хаджи Ничо" Любена Каравелова и их место в английской и болгарской литературе :| (Сравнителное-типологическое исследование)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1 MB)
 
260:
Т. 83, 1994.
 
300:
c. 103-160.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Stojceva, Tatjana Stojceva| Филдинг, Хенри| Джонатан Уайлд| Каравелов, Петко Стойчев| Хаджи Ничо