Citation link:
  • Едно писмо на J. Рил от Винга до Г. Раковски в Букурещ (1864 год.) / Съобщава Л. Милетич.