Citation link:
  • Крушение на една рационалистична философия Ч. 1.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора