Citation link:
  • Тарас Шевченко, неговото творчество и неговото влияние върху българските писатели преди Освобождението /Д-р Ив. Д. Шишманов.
    • Начална страница с подпис на проф. Ив. Шишманов