Citation link:
  • I отчет на Българския археологически институт в София за 1921 година.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев