Citation link:
  • Значението на новите заселвания и нови капитали за икономическото развитие на България : (По повод на реферата "Колонизацията в Добруджа" от Б. Боев, професор по Финансова Наука и Статистика) /От П. Габе.
    • Издателска корица с надпис
    • Заглавна страница
    • Начална страница с дарствен надпис от автора