Citation link:
 • Енциклопедия на ренесансовата личност / Исак Паси
  • Начална страница
   • стр. 822
   • стр. 823
   • стр. 824
   • стр. 825
   • стр. 826
   • стр. 827
   • стр. 828
   • стр. 829
   • стр. 830
   • стр. 831
   • стр. 832
   • стр. 833
   • стр. 834
   • стр. 835
   • стр. 836
   • стр. 837
   • стр. 838
   • стр. 839
   • стр. 840
   • стр. 841