Current View
Citation link:
Title:
Взаимовръзка между вида на агрегатите, адсорбционните слоеве и стабилността на пени, получени от нейонни повърхностно-активни вещества : Автореферат / Фатмегюл Сезгин Мустан-Борисова ; Науч. ръководител Славка Чолакова ; Рец. Елена Димитрова Милева, Христо Иванов Христов.; Interplay between bulk aggregates, surface properties and foam stability of nonionic surfactants Fatmegyul Sezgin Mustan-Borisova
 
Creator:
Мустан-Борисова, Фатмегюл Сезгин; Mustan-Borisova, Fatmegjul Sezgin; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Милева, Елена Димитрова рец.; Христов, Христо Иванов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователната и науч. степен “доктор”, [област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление], 4.2 Хим. науки (Теоретична Химия – Макрокинетика) СУ “Св. Климент Охридски”, Фак. по химия и фармация, Кат. Инж. химия и фармацевтично инженерство 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Повърхностно-активни вещества свойства; Адсорбция; Колоиди
 
*** *** ***
 
001:
001197336
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мустан-Борисова, Фатмегюл Сезгин
 
245:
Взаимовръзка между вида на агрегатите, адсорбционните слоеве и стабилността на пени, получени от нейонни повърхностно-активни вещества :| Автореферат /| Фатмегюл Сезгин Мустан-Борисова ; Науч. ръководител Славка Чолакова ; Рец. Елена Димитрова Милева, Христо Иванов Христов.
 
246:
Interplay between bulk aggregates, surface properties and foam stability of nonionic surfactants| Fatmegyul Sezgin Mustan-Borisova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.970 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
42 с. :| с цв. диагр., ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователната и науч. степен “доктор”, [област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление], 4.2 Хим. науки (Теоретична Химия – Макрокинетика)| СУ “Св. Климент Охридски”, Фак. по химия и фармация, Кат. Инж. химия и фармацевтично инженерство| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Повърхностно-активни вещества| свойства| Адсорбция| Колоиди
 
700:
Mustan-Borisova, Fatmegjul Sezgin| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Милева, Елена Димитрова| рец.| Христов, Христо Иванов| рец.