Citation link:
  • Български правопис : История и научни основания : Добавка официалното "Упътване за общо правописание" /А. Гечев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора