Current View
Citation link:
Title:
Педагогическа технология за превенция на гръбначните изкривявания при 5-6 годишни деца в условията на детската градина : Автореферат / Даринка Игнатова ; Науч. ръководител Костадин Кирилов Костов
 
Creator:
Игнатова, Даринка Илиева; Костов, Костадин Кирилов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" професионално направление 1.3. Методика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Детски градини учебно-възпитателна работа.; Гръбначен стълб деформации и изкривявания при децата.
 
*** *** ***
 
001:
001156974
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатова, Даринка Илиева
 
245:
Педагогическа технология за превенция на гръбначните изкривявания при 5-6 годишни деца в условията на детската градина :| Автореферат /| Даринка Игнатова ; Науч. ръководител Костадин Кирилов Костов
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.366 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
35 с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" професионално направление 1.3. Методика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Детски градини| учебно-възпитателна работа.| Гръбначен стълб| деформации и изкривявания| при децата.
 
700:
Костов, Костадин Кирилов| науч. ръководител