Citation link:
  • Лирика (1875-1880 г.) : Пряпорец и гусла ; Тъгите на България ; Избавление ; Гусла ; Епопея на забравените /С предг. от И. Вазов Т. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев