Citation link:
 • Vek Jiriho z Podebrad od roku 1439 az do roku 1457 cili do smurti Krale Jiriho D. 4.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • OBSAH.
   • стр. IV.
   • стр. V.
   • стр. VI.
   • стр. VII.
   • стр. VIII.
   • стр. IX.
  • Dèjiny České r. 1439-1471.
  • KNIHA XIV. Veliké bezkráloví v Čechách a král Ladislav. (1439—1457).
   • ČI. l. První pokusy o volení krále. (R. 1439—1440).
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
   • ČI. 2. Bezvládí, za převahy pana Ptačka. (R. 1440—1444).
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
   • ČI. 3. Bezvládí, za převahy Jiřího z Poděbrad.(R. 1444—1448).
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
   • ČI. 4. Boje po vzetí Prahy; rostoucí moc Jiíiho z Poděbrad. (R. 1448—1451).
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
   • ČI. 5. Jiří z Poděbrad, zprávce zemský. (R. 1451—1453).
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
   • ČI. 6. Kralování Ladislava Pohrobka. (R. 1453—1457).
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
   • ČI. 7. O literatuře, sektách, rotách vojenských a mravích návodu českého za věku Poděbradova.
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
  • KNIHA XV . Kralování Jiřího z Poděbrad. R. 1457—1471.
   • ČI. 1. Volení a počátky panování. (R. 1457—1458).
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
   • ČI. 2. Všeobecné uznání. (R. 1458—1460).
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
   • CI. 3. Čl. 3. Marné pokusy vyšší. (R. 1460—1462).
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
   • ČI. 4. Vrchol moci a pokoje. (R. 1462).
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
   • ČI. 5. Vrchol moci. První ústrky. (R. 1462—1464).
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
   • ČI. 6. Podryvy zmařené. (R. 1464—1466).
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
    • стр. 460
    • стр. 461
    • стр. 462
    • стр. 463
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
    • стр. 471
   • ČI. 7. Počátek bouře: Válka s odbojem. (R. 1466—1468).
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
   • ČI. 8. Vrch bouře: Válka s králem Uherským.
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
    • стр. 529
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
    • стр. 544
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
   • ČI. 9. Vrch bouře: válka s králem uherským.
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
    • стр. 564
    • стр. 565
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
    • стр. 577
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
    • стр. 581
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
   • ČI. 10. Dobouření. (R. 1470—1471).
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
  • Příloha ku knize XV.
   • Dialog· Jana z Rabšteina od roku 1469.
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • стр. 615
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
  • Rejstřík jmen.
   • стр. 629
   • стр. 630
   • стр. 631
   • стр. 632
   • стр. 633
   • стр. 634
   • стр. 635
   • стр. 636
   • стр. 637
   • стр. 639
   • стр. 640
   • стр. 641
   • стр. 642
   • стр. 643
   • стр. 644
   • стр. 645
   • стр. 646
   • стр. 647
   • стр. 648
   • стр. 649
   • стр. 650
   • стр. 651
   • стр. 652
   • стр. 653
   • стр. 654
   • стр. 655
   • стр. 656
   • стр. 657
   • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • стр. 661
    • стр. 662
    • стр. 663
  • Rejstřík věcí.
   • стр. 665
   • стр. 666
   • стр. 667
   • стр. 668
   • стр. 669
   • стр. 670