Citation link:
  • Екзархийски устав, приспособен в Княжеството : Потвърден от Негово Височество с Указ под N 82 на 4 февруарий 1883 година.