Citation link:
 • България : Географически бележки / А. Иширков.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Антична кула въ гр. Кюстендилъ.
  • Заглавна страница
  • I. Увод.
   • стр. 6
   • стр. 7
   • Върхътъ Комъ (2010 м.) въ Берковска Стара планина.
  • II. Положение, граници и голѣмина на България.
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
  • III. Орография.
   • Планини.
    • Дупнивръшка седловина.
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • Вратцата, въ Врачанска Стара планина.
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • Литритѣ срѣщу с. Лютибродъ.
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • Шипченски балканъ съ с. Шипка.
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • Юмрукчалъ (Фердинандовъ връхъ, 2373 м.)
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • Рила планина и р. Искъръ.
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • Равнини и полета.
    • Мусала(2923 м.) и четвърто Бистришко езеро.
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • Рилски манастиръ.
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • Маричини езера.
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • Равничалско езеро при Белмекенъ.
    • стр. 57
    • стр. 58
  • IV. Хидрография.
   • Извори и езера.
    • стр. 60
    • Върхътъ Чепеларски карлъкъ (2187 м.)
    • стр. 61
   • Рѣки
    • стр. 63
    • стр. 64
    • Върхътъ Персенка (2075 м.) въ Родопитѣ.
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • Родопитѣ при Бачковския манастиръ.
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • Базалтова могила "Чаталъ тепе" в Дунавската равнина.
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Черно море.
  • V. Климатъ.
   • Дикили ташъ (побити камъни) на сѣвер от ст. Бѣлово (Варненско)
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • Ез. Кара гйолъ подъ в. Голѣмъ Поличъ.
  • VI. Растителность.
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • Голѣмото рибно езеро.
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • Морени край Дупнишка Бистрица - срѣщу р. Мала.
   • стр. 89
   • Културни растения и земедѣлие.
    • стр. 91
    • стр. 92
    • Морени срѣщу р. Калбуро, дѣсенъ притокъ на Прави Искъръ.
    • стр. 93
    • стр. 94
  • VII. Животенъ свѣтъ.
   • стр. 96
   • Балчишката скела.
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • Бургасъ съ пристанището.
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • Културни животни и скотовъдство.
    • Долменъ въ Странджа планина.
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
  • VIII. Народно стопанство.
   • А. Митовъ. Въ Бургазъ на пазара.
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • Търговия
    • Край градъ Кула.
    • стр. 113
    • стр. 114
   • Пѫтища и съобщения.
    • стр. 116
    • И. Д. Мърквичка. Мома отъ Вратчанско.
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • Село Попинци, Панагюрско.
  • IX. Население.
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • Село Хвойна.
   • стр. 125
   • Число, гѫстота, прирастъ и движение на населението.
    • стр. 127
    • стр. 128
    • Село Мъглишъ.
    • стр. 129
   • Българи.
    • стр. 131
    • стр. 132
    • Село Мазарачево (Кюстендилско).
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • София, западната часть.
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • Месемврия.
   • Другоплеменно население въ България.
    • стр. 142
    • стр. 143
  • X. Поселищни отношения.
   • Пловдивъ.
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • Хисаръ капу въ Пловдивъ.
   • стр. 149
   • стр. 150
   • Градове.
    • стр. 152
    • Търново.
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • Шуменъ. Дѣвическата гимназия.
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
  • Съдържание
  • Списък на картините
   • стр. 172