Current View
Citation link:
Title:
Законът на народите (Jus Gentius) в ерата на глобализацията : Аспекти от философията на Джон Ролс и Ю. Хабермас в международните отношения : Автореферат / Николаос Влахакис ; Науч. ръководител Нели Видева ; Рец. Стефан Недев Пенов, Борис Петров Попиванов.; <<The>> law of peoples (Jus Gentium) in the perspective of globalization era Aspects of John Rawls and J. Habermas’ philosophy in the international relations Nikolaos Evstratios Vlahakis
 
Creator:
Влахакис, Николаос Ефстратиос; Vlahakis, Nikolaos; Видева, Недялка Игнатова науч. ръководител; Пенов, Стефан Недев рец.; Попиванов, Борис Петров рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на] дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3 Философия (Философия с преподаване на англ. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Ролс, Джон Бордли 1921-2002 мироглед; Хабермас, Юрген 1929- мироглед; Международни отношения философски проблеми.; Право философски проблеми.; Мир философски проблеми.; Война философски проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001184232
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Влахакис, Николаос Ефстратиос
 
245:
Законът на народите (Jus Gentius) в ерата на глобализацията :| Аспекти от философията на Джон Ролс и Ю. Хабермас в международните отношения : Автореферат /| Николаос Влахакис ; Науч. ръководител Нели Видева ; Рец. Стефан Недев Пенов, Борис Петров Попиванов.
 
246:
<<The>> law of peoples (Jus Gentium) in the perspective of globalization era| Aspects of John Rawls and J. Habermas’ philosophy in the international relations| Nikolaos Evstratios Vlahakis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.573 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
76 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на] дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.3 Философия (Философия с преподаване на англ. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
600:
Ролс, Джон Бордли| 1921-2002| мироглед| Хабермас, Юрген| 1929-| мироглед
 
650:
Международни отношения| философски проблеми.| Право| философски проблеми.| Мир| философски проблеми.| Война| философски проблеми.
 
700:
Vlahakis, Nikolaos| Видева, Недялка Игнатова| науч. ръководител| Пенов, Стефан Недев| рец.| Попиванов, Борис Петров| рец.