Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 82. / Ред. кол. Божидар Маврудчиев и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Маврудчиев, Божидар Димитров ред.; Йолкичев, Никола Ангелов ред.; Стефанова, Мария Тодорова ред.; Вълчева, Севдалина Петкова ред.
 
Date:
1992 [issued] 1992.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001062923
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 82. /| Ред. кол. Божидар Маврудчиев и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 15.58 MB)
 
260:
1992.
 
300:
213 c. :| с ил., к., диагр., табл.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Маврудчиев, Божидар Димитров| ред.| Йолкичев, Никола Ангелов| ред.| Стефанова, Мария Тодорова| ред.| Вълчева, Севдалина Петкова| ред.