Citation link:
  • Изкуството от социологическа гледна точка /Ж.-М. Гюйо ; Прев. от рус. Т. Х-рбов.
    • Издателска корица с надпис
    • Заглавна страница