Citation link:
  • Песни : Трета стихотворна сбирка /От Емануил П. Димитров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев