Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки : Т. 7. / Ред. кол. Оля Харизанова - глав. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre des Sciences de l'information et des biblioteques
 
Creator:
Харизанова, Оля Борисова ред.; Пенелов, Илко Ненчев ред.; Христова, Боряна Владимирова ред.; Даскалова, Красимира Петрова ред.; Недков, Симеон Недков ред.; Димчев, Александър Георгиев ред.; Лозанова-Белчева, Елица Иванова ред.; Миланова, Милена Миланова ред.; Панчева, Цветанка Христова ред.; Цокева, Весела Костадинова ред.
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
*** *** ***
 
001:
001132199
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки :| Т. 7. /| Ред. кол. Оля Харизанова - глав. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre des Sciences de l'information et des biblioteques
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 23 MB)
 
260:
2015.
 
300:
292 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
700:
Харизанова, Оля Борисова| ред.| Пенелов, Илко Ненчев| ред.| Христова, Боряна Владимирова| ред.| Даскалова, Красимира Петрова| ред.| Недков, Симеон Недков| ред.| Димчев, Александър Георгиев| ред.| Лозанова-Белчева, Елица Иванова| ред.| Миланова, Милена Миланова| ред.| Панчева, Цветанка Христова| ред.| Цокева, Весела Костадинова| ред.