Current View
Citation link:
Title:
Издатели и писатели: трансформации, предизвикателства, възход и медийна рефлексия : Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2010-2017 година : Автореферат / Жана Стефанова Попова ; Науч. ръководител Алберт Бенбасат ; Рец. Марин Христов Бодаков, Антоанета Иванова Тотоманова.; Bookpublishers and writters: transformations, challenges, progress and media reflection Bulgarian bookpublishing and Bulgarian contemporary literature in 2010-2017 Jana Stefanova Popova
 
Creator:
Попова, Жана Стефанова; Popova, Zana Stefanova; Бенбасат, Алберт Нисим науч. ръководител; Бодаков, Марин Христов рец.; Тотоманова, Антоанета Иванова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - лит.-худож. книгоиздаване) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Пресжурналистика и книгоиздаване 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Издателско дело България.
 
*** *** ***
 
001:
001192183
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Жана Стефанова
 
245:
Издатели и писатели: трансформации, предизвикателства, възход и медийна рефлексия :| Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2010-2017 година : Автореферат /| Жана Стефанова Попова ; Науч. ръководител Алберт Бенбасат ; Рец. Марин Христов Бодаков, Антоанета Иванова Тотоманова.
 
246:
Bookpublishers and writters: transformations, challenges, progress and media reflection| Bulgarian bookpublishing and Bulgarian contemporary literature in 2010-2017| Jana Stefanova Popova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 275.5 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
24 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - лит.-худож. книгоиздаване)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. Пресжурналистика и книгоиздаване| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Издателско дело| България.
 
700:
Popova, Zana Stefanova| Бенбасат, Алберт Нисим| науч. ръководител| Бодаков, Марин Христов| рец.| Тотоманова, Антоанета Иванова| рец.