Current View
Citation link:
Title:
Медни(II) комплекси на природните антибиотици монензин, лазалоцид, тилозин и тилмикозин : Автореферат / Радослава Димитрова Стамболийска ; Науч. ръководител Ивайла Панчева-Кадрева ; Рец. Соня Илиева, Нели Минчева.; Copper(II) complexes of the natural antibiotics monensin, lasalocid, tylosine and tilmicosine Radoslava Dimitrova Stamboliyska
 
Creator:
Стамболийска, Радослава Димитрова; Stambolijska, Radoslava Dimitrova; Панчева-Кадрева, Ивайла Недялкова науч. ръководител; Илиева, Соня Върбанова рец.; Минчева-Пенева, Нели Николова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автереферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.2. Хим. науки, науч. спец. Аналитична химия СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия, Лаб. по биокоординационна и бионалитична химия 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Антибиотици състав и свойства
 
*** *** ***
 
001:
001195153
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стамболийска, Радослава Димитрова
 
245:
Медни(II) комплекси на природните антибиотици монензин, лазалоцид, тилозин и тилмикозин :| Автореферат /| Радослава Димитрова Стамболийска ; Науч. ръководител Ивайла Панчева-Кадрева ; Рец. Соня Илиева, Нели Минчева.
 
246:
Copper(II) complexes of the natural antibiotics monensin, lasalocid, tylosine and tilmicosine| Radoslava Dimitrova Stamboliyska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.949 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
61 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автереферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление 4.2. Хим. науки, науч. спец. Аналитична химия| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Аналитична химия, Лаб. по биокоординационна и бионалитична химия| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Антибиотици| състав и свойства
 
700:
Stambolijska, Radoslava Dimitrova| Панчева-Кадрева, Ивайла Недялкова| науч. ръководител| Илиева, Соня Върбанова| рец.| Минчева-Пенева, Нели Николова| рец.