Citation link:
  • Котленски дамаскин, преписан от Стойко Йерей на 1765 г. : (Принос към изучването на нашите дамаскини) /От Петър П. Иванов.
    • Начална страница