Citation link:
 • Слабостта на философията / Сергей Герджиков
  • 1. Начална страница
   • 1. Феноменът дума
   • 3. Органика на текста
   • 4. Подредба на думи
   • стр. 17