Current View
Citation link:
Title:
Дантелата : Културни технологии и социални практики : Автореферат / Бистра Кунчева Писанчева ; Науч. ръководител Николай Георгиев Папучиев ; Рец. Лозанка Пейчева, Тодор Христов.; Lace Cultural technologies and social practices Bistra Kuncheva Pisancheva
 
Creator:
Писанчева, Бистра Кунчева; Pisanceva, Bistra Kunceva; Папучиев, Николай Георгиев науч. ръководител; Пейчева, Лозанка Георгиева рец.; Христов, Тодор рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на 2-рия рец. е Тодор Христов Дечев; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. "Фолклористика" - Културна антропология СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Слав. филологии, Кат. по бълг. лит. 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Дантели; Фолклористика, българска
 
*** *** ***
 
001:
001196592
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Писанчева, Бистра Кунчева
 
245:
Дантелата :| Културни технологии и социални практики : Автореферат /| Бистра Кунчева Писанчева ; Науч. ръководител Николай Георгиев Папучиев ; Рец. Лозанка Пейчева, Тодор Христов.
 
246:
Lace| Cultural technologies and social practices| Bistra Kuncheva Pisancheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 301.4 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
45 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на 2-рия рец. е Тодор Христов Дечев
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология, докторска прогр. "Фолклористика" - Културна антропология| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Слав. филологии, Кат. по бълг. лит.| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Дантели| Фолклористика, българска
 
700:
Pisanceva, Bistra Kunceva| Папучиев, Николай Георгиев| науч. ръководител| Пейчева, Лозанка Георгиева| рец.| Христов, Тодор| рец.