Current View
Citation link:
Title:
Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.) : Автореферат / Зозан М. Тархан ; Науч. ръководител Диляна В. Ботева ; Рец. Петър Неделчев Делев, Майя Димитрова Василева.; Authority and Ideology in the Early Neo-Assyrian Empire (934–745 B.C.) Zozan Mehmet Tarhan
 
Creator:
Тархан, Зозан Мехмет; Tarhan, Zozan Mehmet; Ботева-Боянова, Диляна Василева науч. ръководител; Делев, Петър Неделчев рец.; Василева, Майя Димитрова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Асиро-Вавилония история.; Близък и Среден Изток история. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2 История и археология] СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак, Кат. "Стара история, тракология и средновековна обща история" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Стара история.
 
*** *** ***
 
001:
001191066
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тархан, Зозан Мехмет
 
245:
Власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934–745 г. пр.Хр.) :| Автореферат /| Зозан М. Тархан ; Науч. ръководител Диляна В. Ботева ; Рец. Петър Неделчев Делев, Майя Димитрова Василева.
 
246:
Authority and Ideology in the Early Neo-Assyrian Empire (934–745 B.C.)| Zozan Mehmet Tarhan
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 673.3 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
37 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", [област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2 История и археология]| СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак, Кат. "Стара история, тракология и средновековна обща история"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Стара история.
 
651:
Асиро-Вавилония| история.| Близък и Среден Изток| история.
 
700:
Tarhan, Zozan Mehmet| Ботева-Боянова, Диляна Василева| науч. ръководител| Делев, Петър Неделчев| рец.| Василева, Майя Димитрова| рец.