Current View
Citation link:
Title:
Европейският модел на конституционно правосъдие в XXI век и българският конституционен съд : Автореферат / Райна Георгиева ; Науч. ръководител Мариана Карагьозова-Финкова.; The European model of constitutional review in the XXI century and the bulgarian constitutional court Rayna Rumenova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Райна Руменова; Georgieva, Rajna Rumenova; Карагьозова-Финкова, Мариана Тодорова науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 3.6. Право (Конституционно право на Републ. България) СУ "Св. Климент Oхридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Конституционен съд България; Конституционно право Европа.
 
*** *** ***
 
001:
001191650
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Райна Руменова
 
245:
Европейският модел на конституционно правосъдие в XXI век и българският конституционен съд :| Автореферат /| Райна Георгиева ; Науч. ръководител Мариана Карагьозова-Финкова.
 
246:
The European model of constitutional review in the XXI century and the bulgarian constitutional court| Rayna Rumenova Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.126 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
19 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 3.6. Право (Конституционно право на Републ. България)| СУ "Св. Климент Oхридски", Юридически фак., Кат. "Конституционноправни науки"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
610:
Конституционен съд| България
 
650:
Конституционно право| Европа.
 
700:
Georgieva, Rajna Rumenova| Карагьозова-Финкова, Мариана Тодорова| науч. ръководител