Citation link:
 • Правилник за организацията и дейността на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски".
  • I. Общи положения
  • II. Основни задачи
  • III. Управление
   • [стр. 3]
   • [стр. 4]
  • IV. Устройство и структура
   • [стр. 6]
   • [стр. 7]
  • V. Финансиране
  • VI. Преходни и заключителни разпоредби
   • [стр. 9]