Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Педагогика : Т. 106. / Ред. кол. Бончо Господинов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Livre Pedagogie
 
Creator:
Господинов, Бончо Вълков ред.; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева ред.; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова ред.; Цонева, Пенка Ненова ред.; Стракова, Лиляна Иванова ред.; Райкова, Вержиния ред.
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Възпитание.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Педагогика :| Т. 106. /| Ред. кол. Бончо Господинов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Fakulte de pedagogie. Livre Pedagogie
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 7,00 MB)
 
260:
2013.
 
300:
264 с.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Възпитание.
 
700:
Господинов, Бончо Вълков| ред.| Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| ред.| Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| ред.| Цонева, Пенка Ненова| ред.| Стракова, Лиляна Иванова| ред.| Райкова, Вержиния| ред.