Citation link:
  • Юбилеен сборник на ученолюбива дружина "Искра" в гр. Казанлък : По случай 50-годишния й живот и културно-просветна дейност : 1873-1923 /Под ред. на Г. Дочев, Ст. Попвасилев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис