Current View
Citation link:
Title:
Бариери в комуникацията на социалния работник с близки на потребители на социални услуги : Автореферат / Анна Михайлова Георгиева ; Науч. ръководител Силвия Цветанска ; Рец. Гинка Андонова Механджийска, Красимира Петрова Колева-Минева.; Communication barriers between the social worker and the family members of social service users Anna Mihailova Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Анна Михайлова; Georgieva, Anna Mihajlova; Цветанска, Силвия Илиева науч. ръководител; Механджийска, Гинка Андонова рец.; Петрова, Красимира рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на рец. Красимира Петрова е Красимира Петрова Колева-Минева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.4. Социални дейности, докторска прогр. "Социални дейности - комуникативни и поведенчески стратегии" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа" 2022; Библиогр. с. 56-58; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Социална работа; Социални работници
 
*** *** ***
 
001:
001200219
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Анна Михайлова
 
245:
Бариери в комуникацията на социалния работник с близки на потребители на социални услуги :| Автореферат /| Анна Михайлова Георгиева ; Науч. ръководител Силвия Цветанска ; Рец. Гинка Андонова Механджийска, Красимира Петрова Колева-Минева.
 
246:
Communication barriers between the social worker and the family members of social service users| Anna Mihailova Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.192 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
58 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на рец. Красимира Петрова е Красимира Петрова Колева-Минева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.4. Социални дейности, докторска прогр. "Социални дейности - комуникативни и поведенчески стратегии"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "Социална работа"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 56-58
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Социална работа| Социални работници
 
700:
Georgieva, Anna Mihajlova| Цветанска, Силвия Илиева| науч. ръководител| Механджийска, Гинка Андонова| рец.| Петрова, Красимира| рец.