Citation link:
  • Преглед на съвременните учения за душата /Г. Челпанов ; Прев. от рус.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев