Current View
Citation link:
Title:
Социални и културни перспективи в епистемологията : Автореферат / Самал Мане ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.; Social and cultural perspective in epistemology Samal Manee
 
Creator:
Мане, Самал; Manee, Samal; Карагеоргиева, Анета Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ " Св. Климент Охридски", Филос. фак., Докторска прогр. по философия с преподаване на англ. ез., Кат. "Философия" 2017; Библиогр. с. 35-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Познание, теория социални проблеми.; Цивилизация философски проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001130727
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мане, Самал
 
245:
Социални и културни перспективи в епистемологията :| Автореферат /| Самал Мане ; Науч. ръководител Анета Карагеоргиева.
 
246:
Social and cultural perspective in epistemology| Samal Manee
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 998.4 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
43 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ " Св. Климент Охридски", Филос. фак., Докторска прогр. по философия с преподаване на англ. ез., Кат. "Философия"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 35-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Познание, теория| социални проблеми.| Цивилизация| философски проблеми.
 
700:
Manee, Samal| Карагеоргиева, Анета Георгиева| науч. ръководител