Citation link:
Abstract:
Веса - дъщеря на една от сестрите на Стоян Аргиров.
 
Created:
1930
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд ”Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220110
 
Subject:
1930; фотография