Citation link:
Abstract:
Акад. Стоян Аргиров (1869 - 1939) - филолог, историк, преводач, основоположник на библиотекознанието в България. Ръководи Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” от 1897 до 1936 г. Портрет.
 
Creator:
фотоателие ”Карастоянов, Д. А.”
 
Created:
02.08.1895
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Личен фонд „Аргиров, Стоян Стоянов”
 
RightsHolder:
Университетска библиотека
 
Identifier:
F14008308220077
 
Subject:
1890; учен; портрет