Citation link:
 • Етнографски изследвания в Костурско _ Македония
  • Заглавна страница
  • Карта на село Костурско
  • Снимки
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138