Current View
Citation link:
Title:
Конструкция и свойства на холографски модели : Автореферат / Мирослав Владимиров Радомиров ; Науч. ръководител Радослав Христов Рашков ; Рец. Владимир Кръстев Добрев, Наум Иванов Карчев.; Construction and properties of holographic models Miroslav Vladimirov Radomirov
 
Creator:
Радомиров, Мирослав Владимиров; Radomirov, Miroslav Vladimirov; Рашков, Радослав Христов науч. ръководител; Добрев, Владимир Кръстев рец.; Карчев, Наум Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на науч.-образователна степен "доктор", [област на висше образование: 4. проф. направление: 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Теоретична и мат. физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Теоретична физика" 2021; Библиогр. с. 32-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Квантова механика.; Математическа физика.; Холография моделиране.
 
*** *** ***
 
001:
001185957
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радомиров, Мирослав Владимиров
 
245:
Конструкция и свойства на холографски модели :| Автореферат /| Мирослав Владимиров Радомиров ; Науч. ръководител Радослав Христов Рашков ; Рец. Владимир Кръстев Добрев, Наум Иванов Карчев.
 
246:
Construction and properties of holographic models| Miroslav Vladimirov Radomirov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 881.1 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на науч.-образователна степен "доктор", [област на висше образование: 4. проф. направление: 4.1 Физ. науки, науч. спец.: Теоретична и мат. физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Теоретична физика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 32-34
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Квантова механика.| Математическа физика.| Холография| моделиране.
 
700:
Radomirov, Miroslav Vladimirov| Рашков, Радослав Христов| науч. ръководител| Добрев, Владимир Кръстев| рец.| Карчев, Наум Иванов| рец.