Citation link:
  • Възраждане чрез църквата / П. Ников.