Current View
Citation link:
Title:
Синдром на макрофагеална активация в детска възраст : Автореферат / Калин Йорданов Лисички ; Науч. ръководители Стефан Недев Стефанов, Йорданка Георгиева Узунова ; Рец. Искра Петрова Алтънкова, Албена Любенова Телчарова.; Macrophage activation syndrome in childhood - analysis of clinical and laboratory characteristics, evaluation of the diagnostic approach and therapeutic efficacy Kalin Yordanov Lisichki
 
Creator:
Лисички, Калин Йорданов; Lisicki, Kalin Jordanov; Стефанов, Стефан Недев науч. ръководител; Узунова, Йорданка Георгиева науч. ръководител; Алтънкова, Искра Петрова рец.; Телчарова, Албена Любенова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление: 7.1 Медицина (03.01.50) ”Педиатрия“ СУ "Св. Климент Охридски", Мед. фак., Кат. "Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Педиатрия
 
*** *** ***
 
001:
001199866
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лисички, Калин Йорданов
 
245:
Синдром на макрофагеална активация в детска възраст :| Автореферат /| Калин Йорданов Лисички ; Науч. ръководители Стефан Недев Стефанов, Йорданка Георгиева Узунова ; Рец. Искра Петрова Алтънкова, Албена Любенова Телчарова.
 
246:
Macrophage activation syndrome in childhood - analysis of clinical and laboratory characteristics, evaluation of the diagnostic approach and therapeutic efficacy| Kalin Yordanov Lisichki
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.568 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
51 с. :| с цв. графики, диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление: 7.1 Медицина (03.01.50) ”Педиатрия“| СУ "Св. Климент Охридски", Мед. фак., Кат. "Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Педиатрия
 
700:
Lisicki, Kalin Jordanov| Стефанов, Стефан Недев| науч. ръководител| Узунова, Йорданка Георгиева| науч. ръководител| Алтънкова, Искра Петрова| рец.| Телчарова, Албена Любенова| рец.