Citation link:
  • Пред възхода на зората : Драма из нашето далечно минало в 5 картини, с пролог и епилог /Иван Кирилов.
    • Заглавна страница с посвещение от автора