Current View
Citation link:
Title:
Английски език за дипломатически цели : Учтивост и официалност в дипломатическата кореспонденция : Автореферат / Катерина Лукова Христозова ; Науч. ръководител Лиляна Грозданова ; Рец. Диана Янкова, Бисерка Велева.; English for diplomatic purposes Politeness and formality in diplomatic correspondence Katerina Lukova Hristozova
 
Creator:
Христозова, Катерина Лукова; Hristozova, Katerina Lukova; Грозданова, Лиляна Александрова науч. ръководител; Янкова, Дияна Димитрова рец.; Велева, Бисерка Николова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на науч. и образователна степен "Доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Прагматика - съвременен английски език) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Западни езици" 2021; Библиогр. с. 50-54; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Английски език
 
*** *** ***
 
001:
001198257
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Христозова, Катерина Лукова
 
245:
Английски език за дипломатически цели :| Учтивост и официалност в дипломатическата кореспонденция : Автореферат /| Катерина Лукова Христозова ; Науч. ръководител Лиляна Грозданова ; Рец. Диана Янкова, Бисерка Велева.
 
246:
English for diplomatic purposes| Politeness and formality in diplomatic correspondence| Katerina Lukova Hristozova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 797.4 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
54 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на науч. и образователна степен "Доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Прагматика - съвременен английски език)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Западни езици"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 50-54
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Английски език
 
700:
Hristozova, Katerina Lukova| Грозданова, Лиляна Александрова| науч. ръководител| Янкова, Дияна Димитрова| рец.| Велева, Бисерка Николова| рец.