Current View
Citation link:
Title:
В търсене на природност и автентичност - новите религиозни движения като културен феномен : Автореферат / Зорница Петрова Петрова ; Науч. ръководител Владимир Николаев Градев ; Рец. Галина Николаевна Гончарова, Валентин Апостолов Канавров.; In search of nature and authenticity – new religious movements as a cultural phenomenon Zornitsa Petrova Petrova
 
Creator:
Петрова, Зорница Петрова; Petrova, Zornica Petrova; Градев, Владимир Николаев науч. ръководител; Гончарова, Галина Николаевна рец.; Канавров, Валентин Апостолов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата , науч. спец. Културология - теория на религиите СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата" 2022; Библиогр. с. 28-31; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Религия и култура
 
*** *** ***
 
001:
001196039
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Зорница Петрова
 
245:
В търсене на природност и автентичност - новите религиозни движения като културен феномен :| Автореферат /| Зорница Петрова Петрова ; Науч. ръководител Владимир Николаев Градев ; Рец. Галина Николаевна Гончарова, Валентин Апостолов Канавров.
 
246:
In search of nature and authenticity – new religious movements as a cultural phenomenon| Zornitsa Petrova Petrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 696.4 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата , науч. спец. Културология - теория на религиите| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История и теория на културата"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 28-31
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Религия и култура
 
700:
Petrova, Zornica Petrova| Градев, Владимир Николаев| науч. ръководител| Гончарова, Галина Николаевна| рец.| Канавров, Валентин Апостолов| рец.