Current View
Citation link:
Title:
Кредитният и финансов цикъл в България, връзката му с бизнес цикъла и макропруденциалната политика : Автореферат / Таня Цветанова Карамишева ; Науч. ръководител Мариела Ненова-Амар ; Рец. Стефан Христов Петранов, Петър Пандушев Чобанов.; The credit and financial cycle in Bulgaria, its interaction with the business cycle and the macroprudential policy Tania Tsvetanova Karamisheva
 
Creator:
Карамишева, Таня Цветанова.; Karamiseva, Tanja Cvetanova.; Ненова, Мариела Андонова науч. ръководител; Петранов, Стефан Христов рец.; Чобанов, Петър Пандушев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България финанси. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен „доктор”, проф. направление 3.8. Икономика ("Полит. икономия") СУ "Св. Климент Охридски". Стоп. фак., Кат. "Икономика" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001188367
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карамишева, Таня Цветанова.
 
245:
Кредитният и финансов цикъл в България, връзката му с бизнес цикъла и макропруденциалната политика :| Автореферат /| Таня Цветанова Карамишева ; Науч. ръководител Мариела Ненова-Амар ; Рец. Стефан Христов Петранов, Петър Пандушев Чобанов.
 
246:
The credit and financial cycle in Bulgaria, its interaction with the business cycle and the macroprudential policy| Tania Tsvetanova Karamisheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.532 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
41 с. :| с цв. табл., ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен „доктор”, проф. направление 3.8. Икономика ("Полит. икономия")| СУ "Св. Климент Охридски". Стоп. фак., Кат. "Икономика"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
България| финанси.
 
700:
Karamiseva, Tanja Cvetanova.| Ненова, Мариела Андонова| науч. ръководител| Петранов, Стефан Христов| рец.| Чобанов, Петър Пандушев| рец.