Current View
Citation link:
Title:
Да плуваш срещу прилива : Българските текстилни занаяти и прерастването им във фабрична индустрия, 1800-1912 г. : Автореферат / Мартин Иванов ; Рец. Иван Динев Русев и др.; Sailing against the tide Bulgarian textile proto-industry and its transformation into a modern factory industry, 1800-1912 Martin Ivanov Ivanov
 
Creator:
Иванов, Мартин Иванов; Ivanov, Martin Ivanov; Русев, Иван Динев рец.; Палангурски, Милко Стоянов рец.; Якимова, Милена Якимова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2021; Библиогр. с. 47-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Текстилна промишленост история 19-20 в. България.
 
*** *** ***
 
001:
001185389
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванов, Мартин Иванов
 
245:
Да плуваш срещу прилива :| Българските текстилни занаяти и прерастването им във фабрична индустрия, 1800-1912 г. : Автореферат /| Мартин Иванов ; Рец. Иван Динев Русев и др.
 
246:
Sailing against the tide| Bulgarian textile proto-industry and its transformation into a modern factory industry, 1800-1912| Martin Ivanov Ivanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.005 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
48 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на научна степен "доктор на науките" по проф. направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 47-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Текстилна промишленост| история| 19-20 в.| България.
 
700:
Ivanov, Martin Ivanov| Русев, Иван Динев| рец.| Палангурски, Милко Стоянов| рец.| Якимова, Милена Якимова| рец.