Citation link:
  • Записки по българските възстания Т. 1.
    • Издателска корица