Current View
Citation link:
Title:
Самоорганизация и повърхностни свойства на hBest1 в модели на биологични мембрани : автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология)
 
Creator:
Думанов, Йордан Атанасов
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Белтъчини; Мембрани; Цитология; Ретина болести
 
*** *** ***
 
001:
001219090
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Думанов, Йордан Атанасов
 
245:
Самоорганизация и повърхностни свойства на hBest1 в модели на биологични мембрани :| автореферат на дисертационен труд за присъждане на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.300 MB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
63 с. :| с цветни илюстрации, схеми ;| 21 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Белтъчини| Мембрани| Цитология| Ретина| болести