Citation link:
 • Ръководство за потребителя : SP-PAM приложение, версия 2.0 / М. Любенова, А. Шикаланов ; Рец. Румен Николов.
  • Предна корица
  • Референция от ИАГ
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
  • ПРИЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА
  • 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
  • 2. ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ
  • 3. НЕОБХОДИМИ ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИ ПАРАМЕТРИ
  • 4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ
   • 4.1. Стресови периоди
    • стр. 9
    • стр. 10
   • 4.2. Видове изчислявани показатели
    • стр. 12
  • 5. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
   • 5.1. Предназначение на приложението
   • 5.2. Езици за описване на входните данни
   • 5.3. Описание на резултатите
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
   • 5.4. Описание функциите на настолното приложение
    • 5.4.1. Избор на входен файл и етапи на неговата обработка
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
    • 5.4.2. Добавяне на нови измервания към съществуваща локация
    • 5.4.3. Меню Функциите Open, Save и Save as
    • 5.4.4. Функции за генериране на справки
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
    • 5.4.5. Функции за редактиране на клетки
    • 5.4.6. Функции за Регресионен анализ
    • 5.4.7. Функции за климатични индикатори
     • стр. 39
    • 5.4.8. Инструментални функции
     • стр. 41
  • 6. УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ SPPAM 2.0
   • 6.1. Заглавна страница
    • 6.2. Вписване
    • 6.3. Избор на вид дърво
    • 6.4. Избор на локация
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
  • 7. ПРИМЕРЕН АНАЛИЗ С ПРИЛОЖЕНИЕТО SPPAM 2.0
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
  • 8. ПУБЛИКАЦИИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
   • стр. 54
  • Удостоверение
  • Задна корица